at

Nettsmart.no

Denne sida var oppretta for å informere om en
 foredragsserie om nettvett og uvett
for foreldre, ungdom og barn.
4
e-post som virker:
nettsmart
kløllalfa
gmail
com


Org.nr.  991 958 541

Foredragsholderen har kommet til erkjennelse at dette ikke er
noen pensjonistjobb lengre.  Det krever så mye tid for å
holde seg oppdatert i alle sosiale medier, så derfor har han
bestemt seg for i stedet å nyte sitt otium.Se omtale av foredragene: Ringerikets Blad, NRK-BuskerudVik skole, Lågendalsposten, Liernett.no, Barneombudet, ØstlendingenAdresseavisaOppland arbeiderbladTAYtreSogn, Røyken og Hurum avis  og
Trollheimsporten.  
d
 


bunn